دستگاه بوجاری وزنی - GRA - 2000

دستگاه بوجاری وزنی
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری وزنی GRA - 2000
تعداد

دستگاه بوجاری وزنی

با توجه به آن که دستگاه های بوجاری و جداکننده طولی، ناخالصی های بذر را صرفاً بر اساس وزن و اندازه تفکیک می کنند، از دستگاه بوجاری وزنی به منظور تفکیک سایر ناخالصی ها بر اساس وزن مخصوص آن ها استفاده می شود. این دستگاه قابلیت تفکیک انواع ناخالصی ها نظیر بذر علف های هرز، بذور نارس، بذور پوک و حتی در بعضی موارد بذور شکسته و ترک خورده را دارا می باشد. الزامات کیفی سخت گیرانه در تولید بذور طبقات بالا، اهمیت استفاده از این دستگاه را دوچندان می نماید.

ظرفیت (t/h) 2
برق مورد نیاز (kw) 17/2
تعداد فن 3
طول (mm) 2200
عرض (mm) 1630
ارتفاع (mm) 2750

expand_less