خشک کن بلال - -

خشک کن بلال
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

خشک کن بلال
تعداد

خشک کن بلال

عملیات خشک کنی بلال ذرت، یکی از گام های اساس در فرآیند تولید بذر ذرت است. در این عمل، رطوبت کلی بذر تا حدود 13 درصد کاهش می یابد که این امر منجر به افزایش دوره ماندگاری بذر ذرت می گردد. از طرفی با توجه به افزایش استحکام بذر در اثر همین کاهش رطوبت، میزان آسیب فیزیکی بذر ذرت در فرآیند دانه کنی می تواند تا حد صفر کاهش یابد. اما ساخت تجهیزات انتقال مناسب، به منظور اطمینان از انتقال بلالها بدون وارد آوردن کوچک ترین آسیب به بذر و همچنین ساخت سیستم تهویه مناسب به منظور حصول اطمینان از تامین حجم هوا و دمای مناسب دو اصل مهم برای تضمن کیفیت بذر خروجی می باشد. شرکت آذران بوجار ایرانیان با ساخت موفقیت آمیز تجهیزات اصلی خشک کن بلال مانند فن، نوار نقاله، دریچه مکش هوا، نرده و سکو و...، توانسته نیاز کامل مشتریان خود را در این حوزه برطرف نماید.


expand_less