دستگاه جدا کننده طولی - AIC - 2000

دستگاه جدا کننده طولی
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه جدا کننده طولی AIC - 2000
تعداد

دستگاه جدا کننده طولی

پس از بوجاری بذر، به منظور تفکیک ناخالصی های طولی، بذر وارد دستگاه جدا کننده طولی می گردد. برخلاف غربالهای بوجاری که بر اساس ابعاد عرضی ناخالصی ها را تفکیک میکنند، در این دستگاه ناخالصیها بر اساس ابعاد طول تفکیک می شوند. این دستگاه مجهز به یک سیلندر نیمدانه گیر و یک سیلندر بلندگیر است که به صورت متوالی تعبیه شده اند. به منظور تفکیک ناخالصیهای کوتاهتر، ابتدا بذور وارد سیلندر نیمدانه گیر می شوند، تا گندمهای شکسته شده (نیمدانه ها) بذر علفهای هرز (سیاه دانه و ...) از آن تفکیک گردند. سپس بذر وارد سیلندر بلندگیر میشوند تا انواع ناخالصیهای بلندتر از گندم نظیر جو، یولاف و... از آن تفکیک گردند.

ظرفیت (t/h) 1/5
برق مورد نیاز (kw) 1/5
طول (mm) 2870
عرض (mm) 977
ارتفاع (mm) 2750
قطر سیلندر (mm) 410
طول سیلندر (mm) 2244
تعداد سیلندر 2

expand_less