دستگاه بوجاری کالیبراسیون - ACC - 2000

دستگاه بوجاری کالیبراسیون،بوجاری f [hvd \da f [hvd ،پیش بوجاری،آذران بوجار،Pre cleaner boojari bojar Azaran azaran boojar، بذر،اصلاح بذر،کاه و کلش، دستگاه پیش بوجاری،دستگاه بوجاری
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری کالیبراسیون ACC - 2000
تعداد

دستگاه بوجاری کالیبراسیون

یکی از فرآیندهای ضروری برای تولید بذر ذرت، تفکیک بذر گرد، پهن و متوسط از یکدیگر است. چرا که این عمل یکی از پیش نیازهای ضروری برای دستگاه بوجاری وزنی است. این دستگاه ابتدا با مکش هوا از بذر، باعث تفکیک انواع ضایعات سبک نظیر، پوست بذر، گرد و غبار و ... می گردد، سپس برای تفکیک بر اساس اندازه از سه ردیف غربال عبور داده می شوند که در نهایت بذر ذرت به سه دسته پهن، متوسط و گرد تفکیک می گردند.

ظرفیت (t/h) 2
برق مورد نیاز (kw) 7/7
طول (mm) 3290
عرض (mm) 2080
ارتفاع (mm) 3582
سطح هر غربال (m2) 2/88
تعداد هر غربال 3

expand_less