دستگاه بوجاری - AC - 5000

بوجاری بوجاری غلات بوجاری ریز دانه
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری AC - 5000
تعداد

دستگاه بوجاری

در این دستگاه بذرها بر اساس دو پارامتر وزن و شکل جداسازی و بوجاری می شوند. در مرحله اول بذرها در معرض مکش باد قرار ميگیرند که این امر منجر به جدا شدن ناخالصی های سبکتر از بذر اصلی نظیر کاه و پوشال، گرد و غبار، پوست بذر، دانه های پوک، بذرعلف های هرز، ریشک و خارها میشوند.

در مرحله بعدی بذرها وارد دو مخزن غربال مجزا می شوند که به صورت موازی تعبیه شده اند و شامل هشت الک می باشند که چهار غربال برای ضایعات درشت تر از بذر اصلی و چهار غربال برای ضایعات ریزتر از بذر اصلی می باشند. در این غربال ها بذرها بر اساس اندازه از یکدیگر جدا می شوند. پس از این مرحله بذرهای هر دو مخزن با یکدیگر ادغام شده و مجدداً برای یکنواختی بیشتر در معرض مکش بادقرار می گیرند. غربال همه نوع بذر را به کاربران می دهد.

ظرفیت (t/h) 5
برق مورد نیاز (kw) 12/5
تعداد فن 1
طول (mm) 2740
عرض (mm) 2222
ارتفاع (mm) 2461
سطح غربال فوقانی (m2) 2/79
سطح غربال تحتانی (m2) 4/84
  • ارسال شده از: Hello World! https://brhz89.com?hs=95bfc0e59d4417094ea67a7982eb6b9d& در تاریخ: 1401/08/29
    tvh1yq

expand_less