دانه کن ذرت - AFSH - 4500

دانه کن ذرت
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دانه کن ذرت
تعداد

دانه کن ذرت (Sheller)

با توجه به وجود یک فاصله زمانی قابل توجه از زمان خشک کنی بلال و دانه کنی آن تا زمان بوجاری بذر ذرت، همواره نیاز به فضای انبارش کافی برای دانه ذرت پس از دانه کنی میباشد. این دستگاه با داشتن قابلیت انجام عملیات پیش بوجاری پس از دانه کنی بخش عمدهای از ناخالصی های بذر ذرت را از آن جدا می کند. این امر تاثیر چشم گیری در کاهش فضای انبار مورد نیاز خواهد داشت.

ظرفیت (t/h) 5
برق مورد نیاز (kw) 11/37
تعداد فن 1
طول (mm) 6200
عرض (mm) 2400
ارتفاع (mm) 4600

expand_less