دستگاه خرده گیر و جوگیر - AIC - 6000

دستگاه خرده گیر و جوگیر
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه خرده گیر و جوگیر AIC - 6000
تعداد

دستگاه خرده گیر و جوگیر

از آن جایی که برخی ناخالصی ها مانند جو به دلیل ابعاد عرضی یکسان با گندم ، قابلیت تفکیک در غربال دستگاه بوجاری را ندارند این دستگاه برای جداسازی این ناخالصی ها بر مبنای اندازه طولی طراحی شده است. این دستگاه شامل دو سیلندر موازی خرده گیر و چهار سیلندر موازی جوگیر می باشد. در ابتدا بذرها وارد دو سیلندر خرده گیر شده و پس از آن وارد چهار سیلندر و یولاف گیر می شود.

با توجه به این واقعیت که در سیلندرهای بندگیر عمل دانه گیری انجام می شود و در سامانه های بوجاری گندم با دو سیلندر دانه گیر، این سیلندرها گلوگاه سامانه بوجاری بوده و همواره مانع افزایش ظرفیت می شوند. از این رو شرکت آذران بوجار، با تعبیه 4 سیلندر جوگیر، اصلی ترین گلوگاه سامانه های بوجاری را برطرف کرده است.

ظرفیت (t/h) 6
برق مورد نیاز (kw) 7/5
طول (mm) 4790
عرض (mm) 1750
ارتفاع (mm) 7220
قطر سیلندرهای جوگیر و یولاف گیر (mm) 680
طول سیلندرهای جوگیر و یولاف گیر (mm) 3000
تعداد سیلندرهای جوگیر و یولاف گیر 4
قطر سیلندرهای خرده گیر (mm) 680
طول سیلندرهای خرده گیر (mm) 3000
تعداد سیلندرهای خرده گیر 2

expand_less