دستگاه بوجاری ریزدانه - ASGC - 2000

دستگاه بوجاری ریزدانه
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری ریزدانه
تعداد

دستگاه بوجاری ریزدانه

در این دستگاه با استفاده از کانال مکش هوا و سیستم غربالی انواع ناخالصی ها بر اساس وزن و اندازه از بذر اصلی تفکیک می گردند.

ظرفیت (t/h) 1/5
برق مورد نیاز (kw) 3/7
تعداد فن 1
سطح هر غربال (m2) 2/88
طول (mm) 3290 و 2080
عرض (mm) 3270

expand_less