دستگاه بوجاری - AC - 5000

دستگاه پیش بوجاری #دستگاه بوجاری Cleaner Seed Pre cleaner# #بوجاری #بوجاری بذر #دستگاه بوجاری بذر
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه بوجاری AC - 5000
تعداد

دستگاه بوجاری

در این دستگاه بذرها بر اساس دو پارامتر وزن و شکل جداسازی می شوند. در مرحله اول بذرها در معرض مکش باد قرار ميگیرند که این امر منجر به جدا شدن ناخالصی های سبکتر از بذر اصلی نظیر کاه و پوشال، گرد و غبار، پوست بذر، دانه های پوک، بذرعلف های هرز، ریشک و خارها میشوند.

در مرحله بعدی بذرها وارد دو مخزن غربال مجزا که به صورت موازی تعبیه شده اند، می شوند. در این غربال ها بذرها بر اساس اندازه از یکدیگر جدا می شوند. پس از این مرحله بذرهای هر دو مخزن با یکدیگر ادغام شده و مجدداً برای یکنواختی بیشتر در معرض مکش بادقرار می گیرند. غربال همه نوع بذر را به کاربران می دهد.

ظرفیت (t/h) 5
برق مورد نیاز (kw) 12/5
تعداد فن 1
طول (mm) 2740
عرض (mm) 2222
ارتفاع (mm) 2461
سطح غربال فوقانی (m2) 2/79
سطح غربال تحتانی (m2) 4/84

expand_less