دستگاه پیش بوجاری - APC - 15000

بوجاری دستگاه پیش بوجاری #دستگاه بوجاری Cleaner Seed Pre cleaner# #بوجاری #بوجاری بذر #دستگاه بوجاری بذر #آذران بوجار #hbvhk f [hv hdvhkdhk #AZaran Boojar
قیمت واحد
تماس بگیرید
درباره محصول

دستگاه پیش بوجاری
تعداد

دستگاه پیش بوجاری

در این دستگاه با استفاده از یک توری گردان ضایعات درشت تر مانند کلوخ، سنگ، خوشه ها و ... جداسازی شده و در مراحل بعدی با استفاده از یک کانال مکش بخش عمده ای از گرد و غبار و کاه و پوشال، دانه های پوک، ساقه ها، پوست بذر و ریشک از بذر جداسازی می شوند. نرخ بار ورودی و دبی باد کانال مکش، کنترلهایی هستند که در اختیار کاربر قرار می گیرند. ضمناً این دستگاه دارای دو خروجی مجزا برای ضایعات توری گردان و کانال مکش می باشد.

ظرفیت (t/h) 3 تا 5
برق مورد نیاز (kw) 5/87
تعداد فن 1
طول (mm) 2475
عرض (mm) 1700
ارتفاع (mm) 2580

expand_less